Ali Rıza&Hüseyin Albayrak – Beyaz Bulut Nurhak

13 Nisan 2017
Posted in Blog
13 Nisan 2017 cemodogan

Barış Nurhak Elbistan Maraş – Kâynê Butte – Beyaz Bulut Festivali – 2011


MERHABA HOŞ GELDİN

Merhabâ hoş geldin ey rûh-i revânım merhabâ
Ey şeker-leb yâr-ı şirîn lâ-mekânım merhabâ

Çün lebin câm-ı Cem oldu nefha-i Rühu’l-Kudüs
Ey cemilim ey cemâlim bahr u kânım merhabâ

Gönlüme hîç senden özge nesne lâyık görmedim
Sûretim aklım ukûlüm cism ü cânım merhabâ

Ey melek sûretli dil-ber cân fedâdır yoluna
Çün dedin lahmike lahmi kana kanım merhabâ

Geldi yârım nâs ile sordu Nesîmî neçesin
Merhabâ hoş geldin ey rûh-i revânım merhabâ

/SEYYİD NESİMİ

*************
EY ERENLER

Aman hey erenler mürüvvet sizden
Öksüzem garibem ihsana geldim
Bu yetim halime merhamet eyle
Ağlayı ağlayı meydana geldim

Şah´ın bahçesinde bir garip bülbül
Efkarım artmakta halim pek müşkül
Koparmadım asla kokladım bir gül
Gafil oldum ise imana geldim

Muhammed Ali´nin kullarındanım
Al-i Aba nesl-i Haydar´ındanım
İmam Cafer Sadık mezhebindenim
Derdimend Hatayi ihsana geldim

Eser: Şah İsmail Hatayi Kaynak: Mehmet Bakır, Ethem Uğurlu
***************

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir