Blog

Blog

‘Bir Filozofyanın Coğrafyası’

İnsanlık yürüyüşünde çok derin köklerle yükselerek gelen bir yediveren ağacıdır; felsefik arayışın sorularıyla bezeli, sanat estetiğiyle kelama ve ezgiye dönüşerek yaprak açan, çiçeğe duran,...

Naci DEDEOĞLU – Hısnı Mansur – Hacı Kureyş Ocağı

video
'Çünkü biz insanız'... Böyle diyor kayıtta Naci dede... Naci dede benim de pirim 'öz' pirim; neden derseniz, kak Ali Sizer evin tek oğlan evladı; ben hep...

Bir ‘iktidar’ eleştirisi

'Erk' kelimesi kavramsal olarak bazen 'sevgi' anlamında da kullanılmış, yaygın şekliyle güç ve iktidar demek. Tarih 'iktidar' kavramını bireyden topluma her hücresinde hissederek yürütmüş zamanı....

Cumhuriyetin Gizli raporlarında Aleviler

Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına... diye bir türkü var, bir mumdur iki mumdur gibi olduk olmadık dile takılınca fark ettim ki ben hep, Maraş'ın yollarında deyip...

Alevi Hukuku ‘Hükümsüzdür!’

Bu güne kadar yapılmış hemen her Alevilik ve Aleviler incelemesinde ortak veriler arasındadır; İnsan’ı orjine koyan ve bir öğreti şeklinde hukuksal işleyişi olan kurallarla...

‘Iskalanmış Barış’

Mamosta Mehmet Bayrak'ın, birlikte davetli olduğumuz bir etkinlikten dönerken, önemle üzerinde durmam gerektiğini vurgulayarak, imzalayıp verdiği bir kitap var elimde, günlerdir... Kitap 1957 İsviçre...

Yabancı Misyonerlerin Gözünde “Hakikatçi Alevilik”

MEHMET KÖMÜR / Felsefeci      Osmanlı imparatorluğunun batıya açılma çabaları, göreceli de olsa Tanzimat ve ıslahat fermanlarıyla gayri Müslimlere tanınan kısmi özgürlükler yabancı misyonerlerin Anadolu’da...

Alevilik bir inançtır

'Alevilik nedir?' sorusunu herkes sorar... Kavram kargaşası felsefenin temel sorunudur. 'Alevilik' ve 'Aleviler' kavramsal olarak, çeşitli belleklerde farklı sonuçlar yaratan, tanımsallığı netleşmemiş kavramlardır... Temel bir kaç soruya...