Blog Sayfa 4
Küreciklinin önünde bir seçenek kalmıştı, o da göçmekti Malatya ve Maraş sınırında, doğusunda Akçadağ ilçesi, kuzeybatısında Darende Güneyinde Doğanşehir ilçesi, Güneybatısında Elbistan ve Nurhak dağlarının eteklerinde kurulu 24 köyden oluşan bir nahiyedir. Eski adı (Yeni adı); Âmokân (Taşevler), Bayramân (Bayramuşağı), Bakirân...
Asıl Adı Kalender Ademoğlu olan ve halk arasında daha çok Kâlki Sıle lakabıyla tanınan Haydarî, şiirlerinde kullandığı iki mahlas dolayısıyla toplumda Kalender Fakri Haydari sanıyla da bilinir. Haydari'nin Elbistan'ın Sevdilli köyünde 1872 yılında doğduğu tahmin ediliyor. Alhas Aşireti'nin önde gelenlerinden, babası...
''Kime kin ettin de giydin alları / Yakın iken ırak ettin yolları'' İçtoroslarda yetişmiş en önemli şairlerden biri olup, bilinen kadarıyla şu mahlaslarda şiirler yazmıştır: Figani, Hicrani, Gulami, Ednai, Harhari, Visali, Gedai, Haki. Şiirleri halen bölgede Alevi toplulukları içinde beğeniyle...
1934 yılında Malatya Akçadağ'ın Körsüleymanlı köyünde doğan Ali Bali içinde bulunduğu toplumsal ortamın etkisiyle küçük yaşta şiir yazmaya başladı. İlk şiirleri Malatya'da Gayret, Haşhaş, Kürecik gibi gazetelerde yayımlandı. Uzun bir yokluk yoksulluk yaşamının ardından Antep'e yerleşti. ''Her tarafı çileli...
https://youtu.be/Z3LvmertBrk Yalan dünya sana geldim geleli Başıma belayı bedava aldım De ki ne(yi)'ne gerek kurban geldim dünyaya Altından çıkılmaz bir dava aldım Bülbülün feryadı az'ımış gibi Yaz bahar ayları güz imiş gibi Sanki çektiklerim kurban az'ımış gibi Bin derdin üstüne kurban bir daha verdin Meçhuli'yem kusur var mı görüşte yerden...
Gürün Bozhöyük köyü Tersakan mezrasında 1941 yılında doğdu. İlk okulu köyde okudu. çeşitli işlerde çalıştı. 1969'da İstanbul'a göçtü. 90'lı yıllarda bir süre Londra'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü. 1994 yılında Bozcader köy derneğinin kuruluşunda yer aldı. Yaşamının çeşitli evrelerini yalın bir...
1318 (1910) Yılında Nurhak’ta doğan Ahmet Güneş, Arapça’yı babasından öğrendi. Yeni Türkçe’yi kendi kendine öğrenen Güneş, 11 yaşında saz çalmaya başladı. Bektaşi tarîkatını benimsedikten sonra şiirlerini tasavvufi mahiyette yazdı. ********** Sürmeli Salına salına karşımda duran Saçı sümbül kaşı gözü sürmeli Aşkın fabrikasın göğsüme kuran Saçı...
1948 yılında Maraş Pazarcık’ın Küçük Üngüt (Milyanlı - Mîllân) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Şiire ve halk edebiyatına duyduğu ilgiyle yaklaşık 13 yaşlarında şiir yazmaya başladı. Özellikle eline geçen Nesimi, Pir Sultan, Şeyh Bedrettin, Köroğlu, Karac’oğlan, Hallacı Mansur, Yunus gibi ozanlara ait...