004 – MAMO GEYİK DEDE – DOST CEMÂLİN GÖRDÜM BULDUM SAFÂYI – NOKSANİ – V1

2

DOST CEMÂLİN GÖRDÜM BULDUM SAFÂYI
ŞÂD OLUBAN GÜLDÜK ELHAMDÜLİLLAH
KALMADI GAM GUSSEİ ATTIK CEFAYI
CAN KURBAN DİLERİZ DÖNMEYİZ BİLLAH

SURETİN MELEKTİR GÜRUHİ NACİ
MÂH YÜZÜN SEYR EDEN NEYLER MİHRÂCI
BİR TAVAF SEVABI BULUR BİN HACI
ALNINDA YAZILI NÛRİ ARŞULLÂH

ELİF’İN KAMETİ BENZER ÇINÂRA
VASF EDEMEZ DİLİM OLSAN SAD PARE
ZÜLFÜZANADASIN GÖREN BİÇÂRE
DEM BE DEM ZİKR EDER TEBEREKALLAH

KAŞLARIN MİHRABI KIBLEYİ İMANDIR
KİRPİKLERİN KASDI SUNAYİ CANDIR
GÖZLERİN FİTNESİ ÂHIR ZAMANDIR
YIKAR BU ÂLEMİ NEÛZÜBİLLÂH

LEBLERİN LEZZETİ BEYT-İ RAHMÂN’DIR
VÜCÛDUN ŞEMSİ DÂRÜ UMMANDIR
NOKSANİ KULUNUN CİSMİNDE CANDIR
KALB-İ VİRANIMDA NEFH-İ RÛHULLÂH

Comments are closed.

X