7

Hakkı duymak diler isen sureti insana bak
Arayıp gezme bu halkı cismi içre cana bak
Hü hü hü Hü…

Aşıkın mihracı derler dostunun didarıdır
Bu söze ispat dilersen defteri rahmana bak …

Yedi iklim çar köşe bir kamilin vechinde var
Gel oku ümmül kitabı defteri süphana bak
Hü hü hü Hü…

Dan etme yetmiş iki deme ki beyhudedir
Sen seni tan eyle sende kufr ile imana bak…

Dil Yakup ağlar zar eyleme dost Yusuf deyi
Mısr-ı dîldan Şah olupdur Yusufu Kenana bak

Ademe hürmeten yaratıldı zemin ü asuman
Secdegah-ı alem oldu lütf ile ihsana bak

Hakk’ı bul öz kalbin içre gel NOKSANİ iş bu dem
Himmetlidir evliyanın ahd ile peymana bak

 

Comments are closed.

X