02 – PERİŞAN GÜZEL – HARABA KUL OLDUK BEZM-İ ÂLEMDE – AŞIK DERTLİ

46

Haraba kul olduk bezm-i âlemde
Abad olsak da bir olmasak da bir
Düşdük çâre nedir dâm-ı âlemde
Azad olsak da bir olmasak da bir

Aşk odına yanmış ciger-pareyiz
Hicr ile ağlamış dide pür-abız
Yıkılmış yapılmış hâne harabız
Bünyad olsak da bir olmasak da bir

Bir Şirin elinden aşk meyi içdik
Hakk ile batılı fark edip seçdik
Varlık dağlarını deldik de geçdik
Ferhad olsak da bir olmasak da bir

Ey Dertli alemde bir şah-ı diliz
Hakdan hakikatten âgâh-ı diliz
Tarik-i esrara ervah-ı diliz
İrşâd olsak da bir olmasak da bir

Comments are closed.

X