025 – FİRKATİN ODUNA YANDIM TUTUŞTUM – NOKSANi – V1

2

Fırkatın oduna yandım tutuştum
Kaldır nikabını yüzde ya Ali
Medet mürvet dedim kapına düştüm
Göster cemalini yüzde ya Ali

Himmet edin gerçeklere varalım
Bendine bend olup ikrar verelim
Ağ yarı sağ yarı göster bilelim
Dönmeyelim izden tozdan ya Ali

Bülbül ile gülün muhabbeti ne
Canım kurban evliyanın yoluna
Her demde cesette canda buluna
Muhabbetin dadı tuzu yâ Ali

İsterim cemâlin cennet içinde
Ricamız kabul et rahmet içinde
Yedi iklim derya hikmet içinde
Ayıktır bir sözde bizi yâ Ali

Rahmet deryasına dalmak murâdım
Yedi iklim çâr köşeyi aradım
İnayet sahibi Pir seni gördüm
Lütfün diriğ etme bizden yâ Ali

Noksani yanıptır aşkın nârına
Daim intizârım Hak dîdârına
Âşıkların sâdıkların nuruna
Yetiştir yakında tezden yâ Ali

Comments are closed.

X