04 – GOZAL DEDE – BENİ CANDAN USANDIRDI – FUZULİ V2

3

Beni Candan Usandırdı Dost Cefâdan Yâr Usanmaz Mı
Felekler Yandı Âhımdan Murâdım Şem’i Yanmaz Mı
(Dost Dost Ali Dost, Dost Dost Hevâl Dost, Dost Dost Canan Dost)

Şeb-İ Hicran Akar Kanım Döker Kan Çeşm-İ Giryânım
Uyarır Halkı Efgânım Kara Bahtım Uyanmaz Mı

Ben Değildim Sana Mâil Sen Eyledin Aklım Zâil
Bizi Dan Eyleyen Cahil Yarın Şah’tan Utanmaz Mı

Gül-İ Ruhsarına Karşı Gözümden Döktü Kanlı Su
Bülbülün Vasfı Güldür Bu Akan Çaylar Bulanmaz Mı

Hakka Bir Arzuhal Etsem Dönüp Cürmüm Beyan Etsem
Temennayı Visal Etsem Adular Kâyil Olmaz Mı

Kamu Bîmârına Cân Kılar Devayı Derdi İhsan
Niçün Bana Kılmaz Derman Beni Ûftade Sanmaz Mı

Fuzûlî Rind-İ Şeydâdır Hemîşe Halka Rüsvâdır
Sorun Ki Bu Ne Sevdâdır Bu Sevdâdan Usanmaz Mı

Comments are closed.

X