05 – PERİŞAN GÜZEL – AŞK TABİBİ – V3 – Nergiz Hüseyin

11

Aşk derdin tabibin buldum dedim aldandım eyvah
Em yerine zahm eyledi yar yarayı sağlasın
Aldandığımı farkettim nafile desem vah vah
Diler çeşmim sel sel olsun diler kan yaş ağlasın

Dergahına niyaz ettim muradım almak için
Kelp misali eşiğinde kul olup kalmak için
Açtım derdi bidevanın devasın bulmak için
Demedim ki insafsızca durup durup dağlasın

Ben ölürsem kabrim ıssız bir diyara kazılsın
Vasiyetim budur aynen baş ucuma yazılsın
Katilim yar ne yas çeksin ne boş yere üzülsün
Ne ruhum rahatsız etsin ne beyhude ağlasın

Kimi kime eden şekva ey divane PERİŞAN
Verdin gönlüm almadın gönlünü oldum Perişan
Bu halim ibrette yeter nesli aşıka nişan
Olmaya vefasıza meyledip gönül bağlasın

Comments are closed.

X