06 – TACIM DEDE – AŞKIN NARINA DÜŞTÜM – NOKSANİ

2

Bende Şu Dünyayı Erer Gezerken,
Muhabbetle Aşkın Darına Düştüm
İlme Hizmet Edip Okur Yazarken,
Gerçek Evliyanın Birine Düştüm.

Ölmeden Öldürüp Beni Kıldı Hakk,
Hırsıs, Nefsiz, Dan Hep Oldu Helak,
Marifet Suyundan Yuyup Etti Pak,
Şah-I Velayetin Nuruna Düştüm.

Aklım Alıp Beni Divane Kıldı,
Elim Alıp Behri Ummana Saldı,
Hakikat Bağında Kendi Gül Oldu,
Bülbül Olup Gülün Zarına Düştüm.

————

Aşkın şarabını içelden beri
Ne Vara Minnet Ne Yoka Minnet
Dünya Devresinden Geçeli Beri
Ne Aza Minnet Ne Çoğa Minnet

Dost Dermanıdır Varımız Bizim
Yanıp Yakılmaktır Karımız Bizim
Bülbül Gibi Güle Zarımız Bizim
İntizarım Güle Hara ne Minnet

Sanmayın ki beyhude geldik bu deme
Secdeyi sücudum kıblem ademe
İmanım Al’dir aşkım hateme
Aşkın dosta ayan köre ne minnet

Haşim‘i Muhammed Ali Şahımız
Yerden göğe direk durmuş ahımız
Hasan Hüseyin’dir kıblegâhımız
Yolumuz adalet zora ne minnet

———————————-

Bende Şu Dünyayı Erer Gezerken,
Muhabbetle Aşkın Toruna Düştüm.
İlme Hizmet Edip Okur Yazarken,
Gerçek Evliyanın Birine Düştüm.

Ölmeden Öldürüp Beni Etti Hakk,
Hırsı, Nefsi, Tamah Hep Oldu Helak,
Marifet Suyundan Yundum Oldum Pak,
Şah-I Velayetin Nuruna Düştüm.

Aklım Alıp Beni Divane Kıldı,
Elim Alıp Behri Ummana Daldı,
Hakikat Bağında Kendi Gül Oldu,
Bülbül Olup Gülün Zarına Düştüm.

Kokusu Geliyor Aşkın İlinden,
Aslı Muhammed’in Alın Terinden
On Dört Masumu Pakların Zarından,
Mansur’un En-El Hakk Dârına Düştüm.

Hadice Kübradır Ahmed’in Yari,
Fatıma Ali’nin Kavli İkrarı,
Hasan Hüseyin’in Aslı Kemteri,
Bendine Bend Olup Carına Düştüm.

Zeynel Aba Şahım Muhammed Bakır,
İmam Ca’fer Yüz Dört Kitabın Okur,
Kazım’ın İlmine Olmuşum Zakir,
Rıza İle Naci Şarına Düştüm.

Taki Ve Naki’ye Hakk Dedim Beli,
Hasan-Ül Asker’den İçtim Bir Dolu,
Muhammed Mehdi’nin Noksani Kulu,
Aşık Olup Aşkın Narına Düştüm.

——

Comments are closed.

X