08 – PERİŞAN GÜZEL – YÜRÜ HEY DİVANE GÖNLÜM BE YÜRÜ

4

Bütün emeklerim hep gitti boşa
Yürü be divana gönlüm be yürü
Cevahir kıymetin vermşsin taşa
Yürü be divana gönlüm be yürü

Görünüşe değer verdin hakladın
Ne aslın aradın neslin yokladın
Dikeni gül deyi aldın kokladın
Yürü be divane gönlüm be yürü

Pervaneyim diye şemime yandığın
Zemzem deyip içip içip kandığın
Fasık çıktı kalbi sadık sandığın
Yürü hey divane gönlüm be yürü

Nene gerek idi namı nişanı
Meğer hep har imiş o gülişanı
Perişan eyledin bu PERİŞAN`ı
Yürü be divane gönlüm be yürü

Comments are closed.

X