09 – GOZAL DEDE – LA MEKAN ELİNDE BİR NİŞAN İKEN – NOKSANİ

13

La Mekan Elinde Bir Nişan İken
Zuhur Etti Meni Bir Kan İçinde
Üç Yüz Altmış Altı Nehirden Gelip
Özüm Katre Etti Umman İçinde

Bir Zaman Ummanda Cansız Yatırdı
Can Ceset Verip El Ayak Yetirdi
Noktam Olup Kalbim İçre Oturdu
Rızkım Yetirdi Ol Kan İçinde

Tekmil Vücud İle Saldı Cihana
İki Babdan Tasvir Verdi Ayana
Nur Olup Gözümde Baktım Bahane
Bencileyin Yüz Bin Var Han İçinde

Bir Zaman Madarda Şir Emdim Kandım
Tez Vakitte Ondan Dahi Usandım
Diş Yetirip Abu Nana Dayandım
Vücudum Beslerdim Devran İçinde

On Beşeine Yetip Kemali Buldum
Nefse Uyup İsyan Bahrine Daldım
Vesveseyle Uğraşıp Otuza Geldim
Heman Gezer İdim Güman İçinde

Çok İlim Okudum Aklım Yetmedi
Çok Amel Kazandım Fayda Etmedi
Çok Cehd Ettim Kimse Elim Tutmadı
Hor Zelil Gezerdim Zindan İçinde

Manide İlm-İ Ledünundan Ders Aldım
Okuyup, Fehmedip Sırrına Erdim
Hakikat Şehrine Arzedip Geldim
Bir Kamile Yettim İrfan İçinde

Derdimin Dermanı Yine Dert Oldu
Şahı Merdan Zübanımda Vird Oldu
İkrarımız Birdir Ceset Dört Oldu
Mansur’da Gezerdim Meydan İçinde

Gönlümün Evinde Kalmadı Kara
Aşkı Muhabbetle Geldim Didare
Dilim Eyler Hazar Bari Sed Pare
Evsafın Okuram Kur’an İçinde

Bir Köşede Hak Kelâmın Ederler
Bir Köşede Raksı Sema Dönerler
Muhabbet Bağına Doğru Giderler
Baği Cennet Huri Kılman İçinde

Noksanî’nin Cesedinde Can Olan
Gönlünün Tahtında Hem Sultan Olan
Eşidip Gösterip Dilde Gelen
Evsafın Okurum Kur’an İçinde

Comments are closed.

X