11 – TACIM DEDE – KIZILKAN EYLEDİM – DERTLİ

9

Kays Veş Sahralara Düştüm Çok Efgan Eyledim
Leyli Veş (Talibimden Firu Xuni Giryan Eyledin) Beytül”Hazende Hûn-i Giryan Eyledim
Damen-i Sabrım Tutup Kafi Giryan Eyledim
Soyunup Abdal Musa Gibi Cismim Uryân Eyledim

Kendimi Aşkın Yolunda Dosta Kurban Eyledim
Gerdenim Mecrûh Edüp Kestim Kızıl Kan Eyledim

Ben Beni, Adem Sanırdım Hayvan-ı Natık Menem
Gerçeğe … Döküldü Olmayan Sadık Menem.
Her Ne Denlû Cevrederse Mihnete Lâyık Menem,
Hayre Dair Bir Amel Yok Facir-i Fâsık Menem.

Kendimi Aşkın Yolunda Dosta Kurban Eyledim
Gerdenim Mecrûh Edüp Kestim Kızıl Kan Eyledim

Tir-i Aşkın Merhem Ettim Derdi Bi Dermanıma
Etmedi Dağlar Tahammül, Kıldığım Efganıma
Bir Nişan Ettim Efendim Şâh Şehid Sultanıma
Ruz-i Mahşerde Gelüp Baksın Benim Gerdanıma

Kendimi Aşkın Yolunda Dosta Kurban Eyledim
Gerdenim Mecrûh Edüp Kestim Kızıl Kan Eyledim

Rahm Kıl Ya Rabbena Dertli-i Pür İsyanına
Ralımeten Lil-Alemin İsmi Düşüptür Şanına
Enbiya Vü Evliya Muhtaç Senin İhsanına
Baş Açık Yalın Ayak Böyle Durduk Divanına

Kendimi Aşkın Yolunda Dosta Kurban Eyledim
Gerdenim Mecrûh Edüp Kestim Kızıl Kan Eyledim

Comments are closed.

X