12 – GOZAL DEDE – DİLBERA NURİ CEMALİN – NOKSANİ V1

5

Dilbera Nuri Cemalin
Mahi Taban Gösterir
Vechin Üzre Yedi Hatlar
Arşı Rahman Gösterir

Kendi Nurundan Yaratmış
Seni Dost Rabbilalemin
Yolladım Zatı Sıfatın
Gevheri-İ Kân Gösterir

Mushafası Okuyanlar
Mahrem Oldu Dost Razına
Kaşı Kirpik Canan Zülfün
Manayı Kur’an Gösterir

Ateşi Aşkınla Yandım
Bağrımı Dost Kıldım Kebap
İçmeye Aşkın Şarabı
Hicrin İle Kan Gösterir

Leblerin Meyhanesinden
Nuş Edeli Dost Bir Kadeh
Fark Edemem Dost Kabeyi
Puthane Yeksan Gösterir

Dost Olalı Dilde Mihman
Gam Yemem NOKSANİ
Çün Suret İnsana Baksam
Nuri Yezdan Gösterir

Comments are closed.

X