14 – PERİŞAN GÜZEL – YİNE EFKARLANDI DİVANE BÜLBÜL – V1

10

Yine efkarlandı divane bülbül
Teselli etmeye gül bulunmuyor
Kafeste çırpınır yareli gönül
Melhemin sürecek el bulunmuyor

Ahuya meskendir dağların başı
Meler garip garip bulunmaz eşi
Muallakta döner gönlümün kuşu
Yorulmuş konmağa dal bulunmuyor

Eyvah hazan oldu baharın yazın
Hıfz-ı lisan olmuş şakrak avazın
Dosta iletmeğe aşkın niyazın
Esmez (kesik) bad-i sabah yel bulunmuyor

Bu sefil PERİŞAN gurbette gezer
Ağlar gözlerinden hilaller sızar
Alem dalgıç olmuş deryada yüzer
Şu garip gönlüme göl bulunmuyor

www.cemodogan.com

Comments are closed.

X