16 – TACIM DEDE – GÜLBANG çaker-i Al-i aba

11

Kimden doldum bende-i Has-ı Huda
Can-ı dilden aşk ile çaker-i Al-i aba.

Rah-ı zulmetten çıkıp doğru yola bastım kadem.
Hab-ı gafletten uyanıp can gözüm kıldım küşa.

On iki imam bendesiyem ben güruhu naciden
Yetmiş iki fırkadan beri olduğum Cüda.

Mezhebim Hak Caferidir, gayrilerden el yudum
Dinim imanım Hacı Bektaşı Veli kutbul evliya

Hak deyip bel bağladığım ikrar verdim erenlere
Rehberim oldu Muhammed, Mürşidimdir Murtaza

Comments are closed.

X