17 – TACIM DEDE – EZ QIZILBAŞIM

19

Azi kı kıssâke bıb(w)em i bâya ebu turap cihani aşka niyet iyi eylesin çalap
Hak ja wijâ şandın tacı sultan bı loma ja kıssa Ali la fetta inna Ali dabejim …
Havalo da bejım, kurbâno da bejim, dîlo da bejım, cirâno da bejım
Çünkü dı xâzım burawa gerçek eri, ja wirâ Ali ra dabejım bari.
… bismillahi tecellayı Aşkê Ali ra …hubibikâr da bejım, Havalo da bejım, dîlo da bejım, kurbâno da bejim…

Ey zahit Ali ji bawe daw du imâmana
Ja wija katiye menfeat haşa ziyana
Lomajı Fatima ana ra gotin Hayrul Nisaya
Wala wi dujmına u yake mın zalıman dı bejım,
Kawme kafiran da bejım, Havalo da bejım kurbâno da bejım

Fati majı tacaye sari Muhammeda, Ali jı da kemera pışta fadimeya
Lo ma jı Fatime râ gotin Hayrul Nisa, Ja kıssa Fatime’rada Hayrul Nisa da bejım, Havalo da bejım, bıro da bejım

Amann Muhammed bajore ilima Ali jı Bâba, Ali jı Bâba
Valla a ja wirâ kıtbirim havâlo, dıli je dur naba, je dur nâva, je dur nâva
Valla ja wiro kıtbirim dıli je dur naba,
loma ja Ali ro gotın Bâba ilima, azi ja wi kıtbirim dıli je dur na va .. .

Ey Zahit Ali nîne mı bîrange resul tu inâ nâka tarâ bîxûnum kutbül fuhul
Hadisâ lahme kelahme me nabe zuhur Loma ja Ali ra Ahmedi Mahmut da bejım

Lo Havolo mı mı pâr maka az kızılbâşım
Ja ewladi Ali ra valla pır dıli xâşım pır dıli xâşım
Ja dujmıne Ali râ valla bı hamdi na xâşım na xâşım
Lo majı dujmıne Ali ra kavme kafirân dı bejım Kâvme zâlimân dı bejım mın …

Comments are closed.

X