14

Dil penah-ı Kibriya’dır yıkma gönlün kimsenin,
Kabeyi Ali makamdır yıkma gönül kimsenin

Kalb-i mü’min beyt-i Rahman Haccı ekber andadır,
Secdegah-ı Mustafa’dır yıkma gönlün kimsenin.

Müminin kalbi yara izzeti hürmet edip
Secdegah-ı evliyadır yıkma gönlün kimsenin.

Ey Nesimi çün bildin kendi vahdet-hanesin
Kıblegahi Mürtezadır yıkma gönlün kimsenin kimsenin kimsenin.

Comments are closed.

X