29 – GOZAL DEDE – ARİF SIRRINA ERMEYEN

3

Arif Sırrına Ermeyen
Talip Değil Hıyanettir
Hakikate Ser Vermeyen
Gönlü Gözü Cenabettir

Mahsusan Yularsız Gezer
İşleği Ba Telde Düzer
Kamillerde Hile Sezer
İşi Gücü Cehalettir (Adavettir)

Kara Çalıda Gül Bitmez
Münafık Birliğe Yetmez
Kamilin Sözünü Dutmaz
İşi Gücü Adavettir (Cehalettir)

Merdanenin Hatırın Yap
Daim Hakkın Emrine Tap
Kendi Nefsine Ol Cellat
Ol Kim Ehli Sadakattır

Asiyim Der İlmi Eşref
Yedi Ayet Yedi Mushaf
Lem İle Mim İle Kef
Aşıklara Harabattır

Comments are closed.

X