29 – TACIM DEDE – EY SAÇI LEYLA – FEYZİ

1

Rahm eyle halıma ey saçı leyla
Canı gönülden meftunam sana
Sevdayı aşkınla ey melek sima
Ruzu şep tu çeşmi pir hunum sana

Yanıp mahf olduğum gam değil dilber
Hüsnüne aşıkam canı gönülden
Sar eyleyip hiç birşey kalmadı elde
Zahir batın canım fedadır sana

Ayıp görme Feyzi‘nin ahın sevdiğim
Dem goncayı gülüne feryad kıldığım
Çok görme yanına gelip gittiğim
Vallahi billahi mecnunam sana

——
Ayrı görme dostum Tacım Dede’nin buraya geldiğin
hayali güle feryad kıldığın
Çok görme yanına gelip gittiğim, ayrı ayrı,
yar yar meftunam size meftunam sana

Comments are closed.

X