30 – GOZAL DEDE – SEYYAH OLUP ŞU ALEMİ GEZERKEN – HÜDAİ_V1

1

Seyyah Olup Şu Alemi Gezerken
Gördüm Bir Mah Yüzlü Cenane Benzer
Varıp Divanına Durduğum Zaman
Seyrettim Cemalin Nurana Benzer

Elhamdülillahı Gördüm Cemalin
Rabbil Alemindir Hubca Kemalin
Errahmani Rahim Sensin Sultanım
Maliki Yevmiddin Yezdana Benzer

İyyake Na’budu Mebudum Sensin
Mürebbi Müsahip Mensurum Sensin
Mürşid Meydanında Sücudum Sensin
İyyake Neste’in Pirana Benzer

İhdinas Sırâtel Mustakîm Tariki Haktır
Sirattel Lazinel Ersanın Çoktur
En’amte Aleyhim Eynimiz Paktır
Hak Gelip Hanemde Mihmana Benzer

Meyli Mazlumu Güruhi Nacidir Tamam
Aleyhim Kapına Eyle Kulun
Velleddalin İrşad Olup Suph İle Veşan
Çığrışır Bülbüller Gülşene Benzer

Fatımatül Ümmül Kitap Seb’ul Mesani
Ve Lekad Kerremna Şerif Ü Nvanı
Vücudu Ademdir Kevnül Mekanı
Mevcud Eliya Olup Ünvana Benzer

Hüdayim Oniki İmam Secdegahımız
Haşimi Muhammeddir Kıblegahımız
Bilmeyene Lanet Etti Hakkenahımız
Hurisiz Soy İdi Süfyana Benzer

Aşık Hüdai (1940–23 Kasım 2001)
Maraş Göksun Yoğunoluk

Comments are closed.

X