40 – TACIM DEDE – BİR MENZİLE ERMELİ – DERVİŞ MUHAMMED

5

Dinlerisen Bir Nasihat Edeyim
Ahiretin Tedarikin Görmeli
Dağlar Yollarına Çöker Karanlık
Burada İken Bir Menzile Ermeli

Gerçek Nedir, Arif Nedir, Kul Nedir
Doğru Hakk’a Varıp, Giden Yol Nedir
Açılmış Bahçada Gonca Gül Nedir
Derip Goncasını Harın Bilmeli

Hak’tan Hidayet Bizden Saadet
Muhammed Mustafa’dan Erişe Himmet
Ceset Burda Kalır Can Çeker Zahmet
Canı Kurtaracak Bir Er Bulmalı

Şeytana Uyanlar Arada Kalır
Herkes Bilgisiyle Bir Menzil Alır
Beyhude Sözlerle Ahiret Mi Olur
Küllü Varın İle Teslim Olmalı

DERVİŞ MUHAMMED’im El Aman Mürvet
Ceset Burda Kalır, Can Olur Zahmet
Kulların Kapında Diler İrahmet
İrahmet Dileyen Bir Er Bulmalı

Comments are closed.

X