10

Gel Gönül Sabreyle Çilen Dolmamış
Muradı Visale Bir Zaman Olur
Her Kim Sabreylerse Maksudun Bulur
Elbetteki Bir Gün Şaduhan Olur

Tahammül Babında Ara İhsanı
Namerde Sevdiğim Açma Bi’hatır
Gel Gönül Deşt Eyle Kevnü Mekanı
Görmedim Bir Kimse Nev(Mer)Civan Olur

Feyziya Sen Söyle Sen Eyle Kabul
Kimdir Bu Alemde Efali Makbul
Hoş Geçir Bu Demi Gelecek Meçhul
Her Ne Ki Olursa Nagehan Olur

Comments are closed.

X