Ali Haki Edna (1889 – 1961)

İlçe:
İl:
Ülke:
Eski İsmi:
8

Asıl adı Ali Doğan’dır. 1889 – 1961 yıl’ları arasında Maraş’ın Elbistan ilçe’sine bağlı alxas aşiret’inin Biregani (Yapılıpınar) köy’ūnde yaşamıştır.
Çevresinde Ali hoca olarak bilinen Kli kamıke Arapça, Osmanlıca, Farsça, Kürtçe ve Tūrkçe bilen, öğrenci’lerine okuma ve yazma öğreten bilge bir kişidir. Şiir’lerinde genel’likle Ali Haki edna, Harhari, Figani, Hicrani, Visali mahlas’larını kullanmıştır.Sa ve sakalına jilet vurmamış, saçlarını arkadan bağlayan ilginç ve karakterist özelliğiyle adeta bir filozof gibi yaşamıştır. būyūk bir aşk ile bağlı olduğu ehlibeyt yol’una gönūl vermiş,halk arasında ali kamıke diye çağrılan,aynı dönemde yaşayan Meluli(karaca) ile ve yörenin ozan’ları ile ara ara bir araya gelerek tartışma meclis’leri kurmuştur. bu meclisler saz’lı,söz’lū yapılır,hakikat ve ehlibeyt yol’una baş koymuş kişi’lerin ev’lerinde yapılırdı.bu meclis’lerde genellikle ali haki edna,mamki kosa,pazarcık’lı ali,perişan baba,meluli gibi erenler katılır,alevi’lik yol’u ve erkan’ı ūzerinde derin tartışma’lara girilirdi. Ali Haki Edna’nın; Maraş Elbistan Sevdilli köyūnde 1872 yılında doğduğu kabul edilen Haydari ve Fakri mahlas’ıyla şiir yazan Kalender Adem’ile musahip olduğu söylenmektedir.1961 yıl’ında Biragan’i köy’ūnde hakka yūrūmūştūr…

Comments are closed.

X