MAMO GEYİK DEDE KİMDİR – GÜNÜMÜZE AKTARDIĞI 70 ESER

2

MAMO GEYİK DEDE KİMDİR
Elbistan Gücük Sinemilli Ocağı
(1933 – 19 Mart 2010)
———-
MAMO GEYİK DEDE’NİN
GÜNÜMÜZE AKTARDIĞI 70 ESER

————-
Sinemilli dedelerinden Mamo Geyik Dede, 1933 yılında Maraş Elbistan Gücük köyünde, dünyaya geldi. Babası Şeyho, annesi Ayşe Geyik’tir.
Çocuk yaştan itibaren dem ve cem yürütmeye başladı. 3 yıl askerlik yaptı.
1960’lı yıllardan itibaren Maraş ve civarı Alevi toplumunda, özgün ve saygın bir yer edindi.
Karizmatik kişiliği, muhabbete hakim sohbeti ile zamanın demlerinin parlayan ışığı gibidir.
Diğer Sinemilli dedeleri gibi, sayısız, kadim Alevi deyişini, sazı ve sedasıyla, geçmişten günümüze taşıdı.
Mamo Dede’nin eşi Hanım, Elbistan’nın Tapkıran köyü, Comolar kabilesinden.
Zayde, Hanım, Mehmet, Hatice, Ali, Aligol, Tacım, Ayşe ve Sibel adlarıyla 9 evlatları olur.
Mamo Dede yıllar boyunca, İbrahim Aldede Dede, İvi Döne (İbrahim Eren) gibi yakın dostlarıyla dem ve cemlerin, oda muhabbetlerinin piridir.
Mamo Dede, toplum içerisindeki dengeyi sağlamadaki bilgeliği ile tanınırdı.
Küskünleri, dargınları kendine özgü yöntemlerle barıştırır, yürüttüğü yolun incelikleriyle insanlar arasında yeni bağlar kurardı.
Bir muhabbetinde (İbrahim Aldede Dede’yle de şakalaşarak), çalınan sazı dinlemeyip kendi aralarında konuşanlar üzerine şu hikayeyi anlatıyor;

Hênkî mı go beyler;
Haci Bektaşi Veli çuye bar golake, va havâle xa wâ möhibbet kıriye. Bakân kıriye kure kure…
Gotiye Bakân hûn bıwen kam gûvasardın, kam buwen hûn gûvasardın. Hônkî kî la ve gole kurbağa ötmüyor…

Va tambur de dast mı; Mı va tambure xıst, ta va Çiçek’a vâ daw dâyiye havdı, Hûne vır vır dayndakan…
Lo go, Çiçek var kır… Ha Mı go işta xalile Kâme go kı ‘…

Sazı ve sözü ile gönüle ve kulağa bir dolu derya işler Mamo Dede; Güçlü bir belleğe, eşsiz bir saz tekniğine ve çok güzel bir sedaya sahiptir.
Çocukluğundan beri ezber ettiği yüzlerce nadide deyişi birbiri ardına dizer, çeşitli makamlara ustaca bağlardı. O’nun sazı ve sözü kesintisiz bir şelale gibidir.
Hiç durmadan akan bu ırmak, Sinemilli deyişlerinin büyük oranda günümüze aktarılmasını sağlamıştır.

MAMO GEYİK DEDE’NİN
GÜNÜMÜZE AKTARDIĞI 70 ESER

Çok verimli geçirdiği gençlik yıllarına gönderme yapar bazen. Bir sohbette makamlardan bahsederken;

”Makamlar; çoktur bunlar diyor gençlikte söylerdim …”

Mamo Geyik Dede 19 Mart 2010 tarihinde 77 yaşındayken Elbistan’da kansere yenik düşerek Hak’ka yürüdü.

Mamo Dede geçmişten geleceğe ölümsüz eserler taşıdı…

Bu çalışmanın bütününe katkısı olan tüm canlara sonsuz teşekkürler sunarım…
———

Teşekkürler
Pir Mamo Geyik, Sibel Geyik, Ali Onur Geyik, Umut Özkan, Orhan Pınar, Bese Aslan …

Kaynaklar:

Pınar Müzik Elbistan – Orhan Pınar
Kaset: 1991 (48 dk.)
Kaset: 1986 (33 dk. )
Bese Aslan – Pirler Divanı
Video Record : Aziz Güler & Turan Karataş
Mamo Geyik Dede – Umut Özkan
Kaset (cd): 1997 (41 dk.)

Comments are closed.

X