Tâcîmi Rîzê – ‘Gezdim Car köşeyi dolaştım bir an’ Hüdai

6

Gezdim çar köşeyi dolaştım bir an
Gördüm bir mah yüzü cenana benzer
Varıp divanına durduğum zaman
Seyrettim cemali ki nurana benzer

Alem billah dedim gördüm cemalın
Rabbül’alemindeki hubca kemalın
El rahmanı rahim sensin sultanım
Maliki yevmiddin Yezdana benzer

İhdinas sırâtel mustakîm tariki haktır
Sirattel lazinel (hey pir)ersanın çoktur
En’amte aleyhim alnımız paktır
Hak gelip hanemde (dost dost) mihmana benzer

İyyake na’budu mebudum sensin
Mürebbi müsahip Mensurum sensin
Mürşid meydanında (hey dost) sücudum sensin
İyyake neste’in pirana benzer

Meyli mazlumu güruhi Nacidir tamam
Alinin biz olduk kapında bulam
Velleddalin saz olup suph ile veşan
Çığrışır bülbüller gülzara benzer (gülşene benzer)

Fatımatül ümmül kitap seb’ul mesani
Ve lekad kerremna şerif ü nvanı
Vücudu ademdir kevnül mekanı
Mevcud Eliya olup ünvana benzer

Fatımatül ümmül kitap katbül enbiya
Haticetül kübra ol hazreti mevla
Ali şahım Hasan Hüseyin Kerbela
Verdiler serini kurbana benzer

Hü Hü…
Şah Zeynel Abidin Bakırı Cafer
Kazım Musa Rıza Takidir server
Naki sağım Hasanül Askeri zülfikar
Piri Hüda olup Kurana benzer

Hüdayim oniki imam secdegahımız
Haşimi Muhammeddir kıblegahımız
Bilmeyene lanet etti hakkenahımız
Hurisiz soy idi Süfyana benzer

Şiir: Hüdai
Eser: Tacimi Rize
deşifre: cd -2017 www.cemodogan.com

Comments are closed.

X